Sebastiano Ricci (1659 - 1734)


 

Venus, Cupid and Vulcan

Sebastiano Ricci

233

Venus and Cupid

Sebastiano Ricci

233

Venus and Cupid

Sebastiano Ricci

233

Bacchus and Ariadne

Sebastiano Ricci

233

Diana and Callisto

Sebastiano Ricci

233

Bacchus and Ariadne

Sebastiano Ricci

233

Triumph of the Marine Venus

Sebastiano Ricci

233

Bacchanal in Honour of Pan

Sebastiano Ricci

233

Bacchus and Ariadne

Sebastiano Ricci

233

Bathsheba at the Bath

Sebastiano Ricci

233

Bathsheba

Sebastiano Ricci

233

Susanna and the Elders

Sebastiano Ricci

233

Bacchus and Ariadne

Sebastiano Ricci

233

Neptune and Amphitrite

Sebastiano Ricci

233

Rape of the Sabine Women

Sebastiano Ricci

233

Angelica and Medoro

Sebastiano Ricci

233

The Rape of Lucretia

Sebastiano Ricci

233

The Battle of the Lapiths and Centaurs

Sebastiano Ricci

233

Venus and Satyr

Sebastiano Ricci

233

Bacchante and Satyrs

Sebastiano Ricci

233

Sleeping nymph

Sebastiano Ricci

233

Flora

Sebastiano Ricci

233
 
Group Works By Museums |