Bartholomeus Spranger (1546 - 1611)


 

Apollo and the Muses

Bartholomeus Spranger

233

Glaucus and Scylla

Bartholomeus Spranger

233

Hercules and Omphale

Bartholomeus Spranger

233

Hercules, Deianira and the Dead Centaur Nessus

Bartholomeus Spranger

233

Hermaphroditus and the nymph Salamacis

Bartholomeus Spranger

233

Ceres and Bacchus

Bartholomeus Spranger

233

Minerva’s Victory over Ignorance

Bartholomeus Spranger

233

Venus and Adonis

Bartholomeus Spranger

233

Venus and Mars warned by Mercury

Bartholomeus Spranger

233

Vulcan and Maia

Bartholomeus Spranger

233

Venus and Adonis

Bartholomeus Spranger

233

Venus and Vulcan

Bartholomeus Spranger

233

Odysseus and Kirke

Bartholomeus Spranger

233

Odysseus and Kirke

Bartholomeus Spranger

233

Venus and Mercury

Bartholomeus Spranger

233

Jupiter and Antiope

Bartholomeus Spranger

233

Allegorie auf Kaiser Rudolf II

Bartholomeus Spranger

233

Allegory of Justice and Prudence

Bartholomeus Spranger

233

Diana and Actaeon

Bartholomeus Spranger

233
 
Group Works By Museums |